Pivot vrata

Pivot vrata koja se okreću za 360 stepeni

Centralno postavljani zglob omogućava ovim vratima da se rotiraju u oba smera i to u punom krugu. Vrata koja mogu da naprave pun krug i to u bilo kom smeru. Zbog ovakvog načina funkcionisanja, biće veoma zgodna za deljenje prostorija i vizuelno odvajanje ambijentalnih celina.

newspaper templates - theme rewards